Animert, Barneprogram

Jet fra Bortom

Canada • USA

Signe og Lars har god fantasi, og liker å finne ut hvordan ting henger sammen. En dag flytter Jet inn i nabolaget, og hans familie kommer fra en annen planet.