Krim, Reality

Livsfarlige rømlinger

Sheriff Marvin J. Lipfird sørger for at loven håndheves i samfunnet i Harlan County, Kentucky hvor det er mye doplanging.