Dokumentar, Historie

Making History
Sicario: Day of the Soldado

2018 • USA

Kjem verda til å gå under? Kven bygde Stonehenge? Og kva likte Hitler å lese?