Krimdrama

Med hjartet på rette staden
Heartbeat

Storbritannia • Sesong 10, Episode 23

Greengrass skriv til David at han vil bli hos syster si. Ein eigedomsmeklar får i oppdrag å selje huset hans i Aidensfield. Det skjer fleire innbrot, og politiet får mykje å gjere.

Sesonger og episoder

Sesong 10
 • Sesong 7
 • Sesong 8
 • Sesong 9
 • Sesong 10
 • Sesong 11
 • Sesong 12
 • Sesong 13
 • Sesong 14
 • Sesong 15
 • Sesong 16
 • Sesong 17
 • Sesong 18
 • Episode 1 - Chalk and Cheese
  Krimdrama, S10:E1

  Det blir bråk i Aidensfield da naboane Celia Hanson og Don Foster blir uforlikte. Greengrass og David finn ei ueksplodert bombe.

  NRK TV
 • Episode 2 - Smile From the Camera
  Krimdrama, S10:E2

  Mike og Jackie får stadig telefonoppringing frå ein mystisk person. Greengrass og Bernie arrangerer ei uvanleg gravferd, og David får ei oppgåve han ikkje meistrar.

  NRK TV
 • Episode 3 - Dog Collar
  Krimdrama, S10:E3

  Det er problem i prestegarden i Aidensfield. Prestefrua keiar seg, og dotter til presten har ein hemmeleg kjærast. Greengrass får nye idear - og denne gongen er han sikker på ei stor forteneste.

  NRK TV
 • Episode 4 - Med hjartet på rette staden
  Krimdrama, S10:E4

  Politikaren Gabriel Firth skal pensjonere seg og planlegg eit selskap for å markere det, men Firth har også andre hemmelege ting på gang. Greengrass og David får stadig nye idear - og denne gongen med eksplosive følgjer.

  NRK TV
 • Episode 5 - War Stories
  Krimdrama, S10:E5

  Ventress blir overraska av gamle venner som kjem på beøk for å feire eit jubileum. Bellamy hjelper Gina som har problem med ein vanskeleg nabo som klagar over bråk frå Aidensfield Arms.

  NRK TV
 • Episode 6 - The Fool on the Hill
  Krimdrama, S10:E6

  Enid, mor til Craddock, blir blanda inn i eit mordmysterium og hjelper politiet i Aidensfield med å løyse saka. Greengrass har vinnarlykke.

  NRK TV
 • Episode 7 - The Traveler
  Krimdrama, S10:E7

  Ein farleg forbrytar kjem til Aidensfield. Han er såra, men får uventa hjelp av ein framand mann mot at han lovar å forbetre seg. I mellomtida etterforskar politiet for fullt.

  NRK TV
 • Episode 8 - Child's Play
  Krimdrama, S10:E8

  Politiet i Aidensfield etterforskar ei rekkje innbrot, og dei mistenkjer elevar frå guteskolen Pendlebury. Mike oppdagar at ein gut har rømt, men det er ikkje berre politiet som leitar etter han, og ein er uroleg for tryggleiken hans.

  NRK TV
 • Episode 9 - Fallen Heroes
  Krimdrama, S10:E9

  Danny Reece overlever ei bilulykke utanfor Aidensfield, men oppdagar at ein stor pengesum er borte. Samtidig begynner fattige i byen å få pengegåver. Nokon leikar Robin Hood med pengane til Reece.

  NRK TV
 • Episode 10 - Cold Turkey
  Krimdrama, S10:E10

  Det er økonomiske problem i Aidensfield, og Greengrass har hamna i eit utriveleg fengsel etter feilslåtte forretningsplanar.

  NRK TV
 • Episode 11 - Sylvia's Mother
  Krimdrama, S10:E11

  Maggie får eit problem når mora til ei god venninne døyr. Ho får ein stygg mistanke til bror til venninna: han arvar no pengar han treng sårt til forretningsverksemda si. Skal ho varsle politiet eller teie for venninna si skyld?

  NRK TV
 • Episode 12 - Safe House
  Krimdrama, S10:E12

  I løynd skal politistasjonen i Aidensfield passe på ein tystar som må haldast skjult i 48 timar. Men forbrytarane, som vil hemne seg på tystaren, er på sporet. Greengrass har reist til Karibia for å møte syster si, som har vunne pengar i lotteri.

  NRK TV
 • Episode 13 - Blind Justice
  Krimdrama, S10:E13

  Susan Finlay er ny i Aidensfield, og Craddock let seg sjarmere av dama. Men forholdet blir spent når sonen til Susan blir tiltala for uforsvarleg bilkøyring.

  NRK TV
 • Episode 14 - Home Truths
  Krimdrama, S10:E14

  Jackie får uventa besøk av mor si, Edwina, som bur hos nokre venner i nærleiken. Vernon ser ein sjanse til å tene pengar når han får vite at det blir planlagt ein popkonsert i Ashfordly.

  NRK TV
 • Episode 15 - Not So Special
  Krimdrama, S10:E15

  Vernon rotar seg bort og får ei skrape av politiet. Fru Barton føler seg truga på livet. Er nokon ute etter garden hennar?

  NRK TV
 • Episode 16 - The Long Weekend
  Krimdrama, S10:E16

  Mike og Jackie har overnattingsgjester. Det er niesa til Mike og venninna hennar som er på helgebesøk. Lord Ashfordly har besøk av vennen, prins Nikolas, som set stor pris på vin og god mat. Vernon blir tilsett som livvakt.

  NRK TV
 • Episode 17 - Who's Who
  Krimdrama, S10:E17

  Andrew Parkin og kona hans blir blanda inn i ei ulykke, og Blaketon og Mike får noko å tenkje på. Vernon har nye opplegg for å tene pengar, men ingenting går som planlagt.

  NRK TV
 • Episode 18 - Gin a Body, Meet a Body
  Krimdrama, S10:E18

  Politiet i Aidensfield har problem med ei gruppe tenåringar som står bak ei rekkje tjuveri og plagsame påfunn. Vernon blir beden om å hjelpe den nyinnflytta Edith Fairley, som får eksmannen på uventa besøk.

  NRK TV
 • Episode 19 - Killing Me Softly
  Krimdrama, S10:E19

  Falske pengesetlar sirkulerer i Aidensfield, og politiet mistenkjer ein nattklubbeigar. Jackie har problem med å bli gravid og oppsøkjer dr. Summerbee. Vernon dummar seg ut igjen.

  NRK TV
 • Episode 20 - Med hjartet på rette staden
  Krimdrama, S10:E20

  Bernie organiserer si eiga postombering under poststreiken. Jackie blir overraska når ho får besøk av ei gammal venninne som har fått ein baby. Lord Ashfordly får uventa besøk av syster si - og ekskjærasten hennar.

  NRK TV
 • Episode 21 - Med hjartet på rette staden
  Krimdrama, S10:E21

  David har ikkje pengar til alle rekningane, så Vernon overtalar George Walker til å tilsetje David på garden. Gjesteførelesar Adrian Miller tek ein drink med Lisa Preston og blir meld for valdtekt etterpå. Jackie får saka.

  NRK TV
 • Episode 22 - Med hjartet på rette staden
  Krimdrama, S10:E22

  Mike undersøkjer ein klage på ein mann i ein mørk skapbil. Han blir observert like før garasjen til Frank blir øydelagd i ein eksplosjon. Lord Ashfordly og presten Meeks vil restaurere ei gammal kyrkje, men Meeks har eigne planar.

  NRK TV
 • Episode 23 - The Buxton Defence
  Krimdrama, S10:E23

  Greengrass skriv til David at han vil bli hos syster si. Ein eigedomsmeklar får i oppdrag å selje huset hans i Aidensfield. Det skjer fleire innbrot, og politiet får mykje å gjere.

  NRK TV
 • Episode 24 - Still Water
  Krimdrama, S10:E24

  Ein bonde skuldar auksjonarius Giles Sutton for å fikse prisen på sauene. Mike blir blanda inn i ein korrupsjonsskandale. Vernon prøver å tene pengar på å selje vatn på flasker, men er vasstestane pålitelege?

  NRK TV