Krimdrama

Med hjartet på rette staden
Heartbeat

Storbritannia • Sesong 14, Episode 3

Ryktet til politiet står på spel når ein av dei vert mistenkt for å stå bak ein serie innbrot i Aidensfield. Vernon har stadig nye forretningsidear - no er det kunsten han kastar seg over.

Sesonger og episoder

Sesong 14
 • Sesong 1
 • Sesong 2
 • Sesong 3
 • Sesong 4
 • Sesong 5
 • Sesong 6
 • Sesong 7
 • Sesong 8
 • Sesong 9
 • Sesong 10
 • Sesong 11
 • Sesong 12
 • Sesong 13
 • Sesong 14
 • Sesong 15
 • Sesong 16
 • Sesong 17
 • Sesong 18
Sesong 14
 • Episode 1 - Money, Money, Money
  Krimdrama, S14:E1

  Ein nykomar skapar uro på Ashfordly politistasjon. Rob Walker er oppvaksen i Aidensfield, men familieforholda var langt fra perfekte. Far hans, til dømes, heldt seg ikkje alltid på den rette sida av loven.

 • Episode 2 - Secrets and Lies
  Krimdrama, S14:E2

  Innbyggjarane i Aidensfield vert terroriserte av ein utpressar, og politibetjent Merton er ikkje særleg imponert over etterforskingsmetodane til den kjekke nykomaren Rob Walker.

 • Episode 3 - Fakers and Frauds
  Krimdrama, S14:E3

  Ryktet til politiet står på spel når ein av dei vert mistenkt for å stå bak ein serie innbrot i Aidensfield. Vernon har stadig nye forretningsidear - no er det kunsten han kastar seg over.

 • Episode 4 - The Happiest Day
  Krimdrama, S14:E4

  Blaketon kjem i ein kompromitterande situasjon når politiet etterforskar eit ran i eit varehus, eit ran som Blaketon veit noko om. David får ein ny hobby og samstundes ein del trøbbel.

 • Episode 5
  Krimdrama, S14:E5

  Merton må tilkalle etterforskarar frå sentralt hald da kroppen til ein bonde vert funnen hengande i eit gjerde. Vernon syner fantasi når det gjeld å imponere komiteen som har med drosjelisensane å gjere, men i prosessen kjem han på kant med Blaketon.

 • Episode 6 - Wrecked
  Krimdrama, S14:E6

  Bellamy blir offer for hemnlyst og konfronteres med vonde minne. Slektningar på besøk omringar lord Ashfordly, medan Vernon startar ei verksemd med skrota bilar.

 • Episode 7 - Say It with Flowers
  Krimdrama, S14:E7

  Merton trur at sprengstoff frå ein lokal flyplass er knytt opp til eit ran, men han kan ikkje gjere noko da ein høgre politioffiser set foten ned. Vernon ser ein sjanse til å tene pengar da David kjem over ei sjeldan plante i blomstershowet i Aidensfield.

 • Episode 8 - Precious Stones
  Krimdrama, S14:E8

  Væpna ranarar snappar diamantane frå halsen til ei kvinne, og Merton treng hjelp til å fakke tjuvane. Ben og Liz deler uventa nyhende, medan David nyt å vere vidgjeten.

 • Episode 9 - Buried Secrets
  Krimdrama, S14:E9

  Ein tidlegare offiser i hæren vert funnen død i heimen sin, og mistanken fell på den pengefikserte kona hans. Rosie vert meir ettertrakta enn ho likar etter ein blind date.

 • Episode 10 - Stormy Weather
  Krimdrama, S14:E10

  Ein pensjonert politimann vert drepen medan han freistar rømme til Spania med ei mystisk kvinne. Merton får den tunge oppgåva å fortelje enkja om både dei tragiske og pikante detaljane. Vernon har planar om raske pengar ved pokerbordet.

 • Episode 11 - Who's Sorry Now
  Krimdrama, S14:E11

  Ein ny dokter kjem til Aidensfield, og Merton vert sett under press når Jenny er overtydd om at han er utru.

 • Episode 12 - In Sickness and in Health
  Krimdrama, S14:E12

  Ei kidnappingssak skapar kaos i Vernons planar for bryllaupet til Liz og Ben, medan Helens draumar om ein ny start for henne og Matt ikkje ser ut til å vere liv laga. Jenny er glad for diagnosen ho har fått, men ektemannen Dennis får eit vanskeleg val, han må velje mellom kona og karrieren som po...

 • Episode 13 - In the Bleak Midwinter
  Krimdrama, S14:E13

  Veteransongaren og keyboard-musikaren Alan Price har ei gjesterolle som leiaren for eit jazzband som har sett betre dagar. Dei kjem til Aidensfield for å spele på landsbyens konsert. På vegen dit tar Rio Trio med ein haikar, ei kvinne med eit barn.

 • Episode 14
  Krimdrama, S14:E14

  Walker blir konfrontert med si eiga fortid når han set i gang ei uoffisiell etterforsking av ein serie valdelege ran i Aidensfield-området. Ei mystisk dame dukkar opp i landsbyen og lagar trøbbel for både den eine og den andre.

 • Episode 15 - Icon
  Krimdrama, S14:E15

  Bellamy og Walker jaktar på eit parti stolne russiske ikon og mistenkjer ein person som vart overfalle på puben i Aidensfield. Vernon kastar seg inn i ein ny tankelaus plan når han møter ein italiensk trøffelseljar.

 • Episode 16 - Golf Papa One Zero
  Krimdrama, S14:E16

  Ein ny politimann kjem til stasjonen i Aidensfield, og han har med seg ei mengd radikale idear frå tida si i byen. Dei andre på politistasjonen synest ikkje om desse nye ideane.

 • Episode 17 - The Long View
  Krimdrama, S14:E17

  Samtidig som ein mann blir funnen død på stranda, blir Walker tilbydd informasjon om eit planlagt innbrot. Miller vil helst ikkje bli blanda inn. Bernie er i elendig humør, og mange er urolege for helsa hans.

 • Episode 18 - A Wolf in Sheep's Clothing
  Krimdrama, S14:E18

  Kemneren kjem på besøk til Aidensfield, og det skaper panikk. Særleg dei tvilsame og mangelfulle avtalane til Vernon toler dagslyset dårleg. Samtidig vil Bellamy imponere Miller ved å ordne opp på eiga hand.

 • Episode 19 - Friends and Relations
  Krimdrama, S14:E19

  Clare kjem under mistanke etter at ein vill fest endar med tragedie og eit narkorelatert dødsfall. Walker var med på festen og får ein reprimande frå Miller. David får problem når tanta hans, Peggy, kjem til Aidensfield.

 • Episode 20 - Off the Rails
  Krimdrama, S14:E20

  Ei kriminell bølgje råkar togstasjonen i Ashfordly når fleire godsvogner forsvinn på mystisk vis. Dette gjev politiet ei vanskeleg sak å løyse, men ein sandwich kan vise seg å vere eit særs viktig spor.

 • Episode 21 - Rustlers and Hustlers
  Krimdrama, S14:E21

  Ei ung jente vert skadd i ei rideulukke, og politiet kjem over ein uhyggeleg serie med tjuveri av dyr. Oscar oppdagar at Peggy og David planlegg ei pokerturnering i Aidensfield Arms, og difor vert dei nekta å kome inn i puben.

 • Episode 22 - Duty of Care
  Krimdrama, S14:E22

  Ein ung gut vert skadd i ein skyteepisode på godset, og lord Ashfordly vert skulda for å bruke barnearbeidarar. Bellamy oppdagar at sanninga er meir komplisert enn det som ligg på overflata. Peggy har fått interesse for turistnæringa.

 • Episode 23 - Shadows From the Past
  Krimdrama, S14:E23

  Peggy gjer alt ho kan for å sjarmere ein rik enkjemann, og det vert uro i lokalsamfunnet når ei vidgjeten mordsak vert tatt opp att - og betjent Miller endar opp med fleire mord enn han rekna med.

 • Episode 24 - Every Dog His Day
  Krimdrama, S14:E24

  Ei gruppe unge lovbrytarar kjem til Ashfordly Hall, og det går ikkje lang tid før dei steller i stand uro i landsbyen. Blaketon og Ventress leitar etter ein sakna hund, og finnarløna på 50 pund gjev Peggy ein idé.

 • Episode 25 - Services Rendered
  Krimdrama, S14:E25

  Ein mann frå staden vert hardt skadd etter å ha blitt påkøyrd av ein ukjent bilist. Politiet vert sett på saka når det kjem fram at det ikkje var ei ulykke.

 • Episode 26 - Bin Man
  Krimdrama, S14:E26

  Gina blir skremt når ho får sjå at Alfred finn ei menneskehand i ei søppelkasse. Politiet byrjar ei jakt på andre menneskelege kroppsdelar. Peggy driv som krypskyttar og har stor nytte av ein fryseboks.

VG er en del av Schibsted. Schibsted er ansvarlig for dine data på denne siden.
Les mer