Muntlig spørretime

Debatt

Sending fra Stortinget.