Dramakomedie

Neighbor for Sale

6.4 IMDb2010 • USA • 97 min

Efter att ha blivit sparkad från jobbet, och frun kastat ut honom ur hemmet, försöker den panka och alkoholiserade Nick att sälja sina sista ägodelar genom att anordna en loppmarknad i trädgården.