Olsenbanden: Operasjon Egon

Olsenbanden: Operasjon Egon

Mens Egon satt inne, pønsket han ut hvordan man kunne stjele den fantastiske gullfiguren som tidligere har tilhørt den tyske keiseren, og som nå skal stilles ut i Oslo. Utstillingen er strengt bevoktet av politi, krimina...

Komedie
Thriller

Medvirkende

Arve Opsahl

Egon Olsen

Carsten Byhring

Kjell Jensen

Sverre Holm

Benny Fransen

Aud Schønemann

Valborg Jensen

Sverre Wilberg

Hermansen

Solfrid Heier

Ulla