Dokumentar, Fisking

På djupt vatn

Delfinar brukt som lokkemat for kjøttetande fisk blir vist på TV. Denne typen fangst blir forboden. Men fortel videoopptaka heile sanninga?