Dokumentar, Natur

På havets bunn - De store sjøer
Drain the Great Lakes

USA

De store sjøer i Nord-Amerika er i stadig endring. Ved hjelp av datagenererte bilder får vi en titt under overflaten og utforsker geologien.