Action

Passenger 57

5.9 IMDb1992 • USA • 83 min

Den beryktede terroristen Charles Rane er under streng bevåkning på vei til Los Angeles ombord på et ordinært rutefly. Det går ikke lenge før han har overmannet sine voktere og tatt kontroll over flyet. Det han ikke vet, er at anti-terroreksperten John Cutter er passasjer ombord. Det blir en kamp mellom to intelligente og sterke individer i luften, mens 200 menneskeliv henger i en tynn tråd.