Riddertroppen
Knight Squad

Barneprogram, Sitcom • USA

På en skole for riddere oppdager to studenter en felles hemmelighet. De jobber sammen for å beskytte sine identiteter og jobber mot sine drømmer.