Samfunn, Underholdning

Sammen

Norge • Sesong 1, Episode 5

Gjester er Mikkel Niva og Ingrid Gjessing Linhave, som diskuterer problemstillinger regjeringen ikke har tid til om dagen. I tillegg kommer adferdsøkonom Frank Karim på besøk.

Sesonger og episoder

Sesong 1
  • Sesong 1