Sånn er du

Offentlig administrasjon, Talkshow • Norge

Harald Eia og Nils Brenna analyserer kjente personer med personlighetstesten "Big 5".