Sanninga om vêret

Sanninga om vêret

Dokumentar, Miniserie • Norge

Forskarar frå heile verda jobbar for ei betre forståing av ver og klima. Kvifor er forskarar samde om at klimaet forandrar seg, og at endringa er skapt av menneske? Når og korleis vil det påverka oss?

Sesonger og episoder

Sesong 1
  • Sesong 1