Dokumentar, Miniserie

Sanninga om vêret

2018 • Norge • Sesong 1, Episode 1

Forskarar frå heile verda jobbar for ei betre forståing av ver og klima. Kvifor er forskarar samde om at klimaet forandrar seg, og at endringa er skapt av menneske? Når og korleis vil det påverka oss?

Sesonger og episoder

Sesong 1
  • Sesong 1