Sunken Eldorado
L'or des grands fonds

2015 • Dokumentar, Historie • Frankrike

På havbunnen ligger enorme verdier i gull fra forliste skip. Moderne teknologi gjør det mulig å hente opp, men hvem skal ha retten til det på sin side?