Teen Mom: Young + Pregnant

Teen Mom: Young + Pregnant

"Teen Mom Young and Pregnant" følger en gruppe unge mødre der de møter utfordringen det er å bli gravide før de selv er klare for å kunne mestre det å være foreldre - ettersom de fortsatt er i ferd med å bli voksne selv.

Reality

Medvirkende

Ashley Jones

Herself

Brianna Jaramillo

Herself

Jade Cline

Herself

Kayla Sessler

Herself

Lexi Tatman

Herself

Kiaya Elliott

Herself