Intervju, Komedie

The Daily Show

8.3 IMDbUSA

Satirisk vinkling av amerikanska inrikesnyheter och internationella händelser med fokus på politik.