Diagnosedetektivane

Diagnosedetektivane

Originaltittel: The Diagnosis Detectives

Enkelte sjukdommar er vanskeleg å stille diagnose på. Kan tolv medisinske ekspertar slå hovuda saman og hjelpe pasientane?

Dokumentar
Annonse