The Passion of the Christ

7.2 IMDb2004 • Drama • USA • 126 min

Den berømte historien om Jesus' siste tolv timer. Etter den siste nattverdenen trekker Jesus seg tilbake for å be, og når Judas forråder ham blir Jesus dømt til døden for blasfemi av fariseerne.