The Ring

The Ring

Rachel Keller er en etterforskende journalist som ikke gir mye tro på det hun anser for å være en slags urban legende: en videobånd med skremmende bilder sirkler tilsynelatende, ledsaget av en telefonsamtale som forutsie...

Thriller
Skrekk

Medvirkende

Naomi Watts

Naomi Watts

Rachel Keller

Martin Henderson

Martin Henderson

Noah Clay

David Dorfman

Aidan Keller

Brian Cox

Brian Cox

Richard Morgan

Jane Alexander

Dr. Grasnik

Lindsay Frost

Ruth Embry

Annonse