The USA vs Bergdahl

The USA vs Bergdahl
Coming Home: Bowe Bergdahl vs the United States

Dokumentar, Krig

Soldaten Bowe Bergdahl var utstasjonert i Afghanistan,han forlot posten sin og forsvant.Han ble holdt som Taliban-gissel i fem år, og har fått massiv kritikk etter løslatelsen. Dette er hans historie.