Lov og rett, Reality

Tre domare, en dom

4.8 IMDbUSA

Tre domare argumenterar om värden i ärenden sinsemellan och utifrån det fastslår de en dom.