True Legend

True Legend

Action
Fantasy

Medvirkende

Vincent Zhao

Vincent Zhao

Su Can / Su Qi-Er

Zhou Xun

Yuan Ying

Andy On

Yuan Lie

Guo Xiaodong

Ma Qingfeng

Jay Chou

God of Wushu / Drunken God

Michelle Yeoh

Michelle Yeoh

Sister Yu