Underworld: Awakening

6.4 IMDb2012 • Action, Fantasi • USA • 89 min

Menneskene har oppdaget eksistensen til både vampyrer og lycanere og prøver å utrydde dem alle. Nå må Selene lede vampyrene i kampen mot menneskene og en fryktinngytende ny rase med superlycanere for å overleve.