Action, Thriller

Unlocked

6.3 IMDb2017 • Sveits • Tsjekkia • Storbritannia • USA • 98 min

CIA har ledetråder om et nært forestående angrep og kaller inn en av deres tidligere beste forhørsledere, Alice, som får kjempe mot klokken for å forhindre terror.