Dokumentar, Helse

Viruset som drepte 50 millionar
The Flu that Killed 50 Million

Storbritannia

Ein dødeleg blindpassasjer vart med soldatane heim frå krigen i 1918: spanskesjuka. Ein tredel av befolkninga i verda vart råka av den fryktelege sjukdomen. Kan vi unngå liknande pandemiar?