All Together

All Together

It. dokumentar fra 2020. Marco og Giampietro er fedrene til David og Dennis, som er båret fram av en surrogatmor. I familien står ærlighet og aksept av egen identitet sentralt.

Dokumentar