Everest Without Oxygen

Everest Without Oxygen

Originaltittel: Everest Without Oxygen

Da. dokumentar fra 2021. Mange tusen har nådd toppen av Mount Everest, men svært få uten hjelp av medbrakt oksygen. Rasmus Kragh risikerer livet for å bli den første dansken.

Dokumentar