Fukushima 50

Fukushima 50

Drama

Medvirkende

Ken Watanabe

Ken Watanabe

Masao Yoshida

Koichi Sato

Toshio Izaki

Hidetaka Yoshioka

Takumi Maeda

Narumi Yasuda

Mari Asano

Naoto Ogata

Shoichi Nojiri

Shôhei Hino

Hisao Omori

Annonse