Kongen av Bastøy

Kongen av Bastøy

En historie basert på virkelige hendelser. Erling ankommer Bastøy med sin egen agenda; å komme seg bort derfra fortest mulig. Hvor langt er han villig til å gå på bekostning av andre, for selv å slippe unna et undertrykk...

Drama
Action

Medvirkende

Stellan Skarsgård

Stellan Skarsgård

Bestyreren

Benjamin Helstad

Erling / C-19

Kristoffer Joner

Kristoffer Joner

Bråthen

Trond Nilssen

Olav / C-1

Morten Løvstad

Øystein

Daniel Berg

Johan

Annonse