Men from the Monastery

Men from the Monastery

Action

Medvirkende

Chen Kuan-tai

Hung Hsi-kuan

Alexander Fu Sheng

Fang Shih Yu

Chi Kuan-Chun

Hu Hui-chien

Chiang Tao

Gao Jin Zhong

Lo Dik

Feng Dao De

Bruce Tong Yim-Chaan

Nian Rui Qing