Shadow

Shadow

Drama
Action

Medvirkende

Deng Chao

Commander Zi Yu / Jing Zhou

Sun Li

Madam Xiao Ai

Ryan Zheng Kai

King Pei Liang

Wang Qian-Yuan

Captain Tian Zhan

Wang Jingchun

Minister Lu Yan

Hu Jun

General Yang Cang