The Democratic Terrorist

The Democratic Terrorist

Den tyske etterretningstjenesten har tipset om en tysk terroraksjon i Sverige. De leter etter en svenske som skal infiltrere og uskadeliggjøre den siste aktive terrorgruppen i Røde Armé-fraksjonen. Carl Hamilton (Skarsgå...

Thriller
Action

Medvirkende

Stellan Skarsgård

Stellan Skarsgård

Carl Hamilton

Katja Flint

Monika

Burkhard Driest

Horst

Karl Heinz Maslo

Werner

Heikko Deutschmann

Martin

Susanne Lothar

Friederike