7SEEDS

7SEEDS

Drama
Sci-fi
Animasjon
Fantasy

Medvirkende

Jun Fukuyama

Jun Fukuyama

Arashi Aota (stemme)

Nao Toyama

Natsu Iwashimizu (stemme)

Katsuyuki Konishi

Semimaru Asai (stemme)

Kazuhiko Inoue

Kaname Mozunoto (stemme)

Kana Asumi

Matsuri Tendou

Kensho Ono

Ango (stemme)