Amphibia

Animert, Barneprogram • USA

Den fryktløse tenåringen Anne blir på magisk vis teleportert til en fjern myr. Her bor frøfolket, som Anne etter hvert blir bedre kjent med.