Ancient Impossible

Ancient Impossible

Serien viser at flere av dagens teknologiske løsninger faktisk ble utviklet for flere hundre år siden. Ny vitenskap avslører en tapt verden som er svært lik vår egen, og vi får se at moderne teknologi har sitt opphav i a...

Dokumentar