Apocalypse: Hitler Takes on The West

Apocalypse: Hitler Takes on The West

Dokumentar
Reality

Medvirkende

Mathieu Kassovitz

Narrator

Adolf Hitler

Adolf Hitler

Self (archive footage)

Winston Churchill

Self (archive footage)

Philippe Pétain

Self (archive footage)

Charles de Gaulle

Self (archive footage)

Benito Mussolini

Self (archive footage)