Bli med heim

Bli med heim

Norsk dokumentarserie om barn som veks opp i ulike familiar, om deira utfordingar, meistring og stoltheit.

Barn og familie
Dokumentar