Dokumentar

Det nye Kina
How China Works

Det mest folkerike landet og den eldste sivilisasjonen i verda er i rivande utvikling. Kor er Kina på veg, og kva har det å seie for resten av verda?