Drugs Inc

Drugs Inc

Originaltittel: Drugs Inc.

Narkotika: En industri på flere milliarder dollar som gir næring til kriminalitet og vold som ingen andre stoffer på jorda. Ved å gjøre kartellederne til milliardærer gir den ulovlige narkotikaindustrien også vitale innt...

Dokumentar