Flukt

Flukt

Originaltittel: Escape

Denne serien er basert på virkelige hendelser, og følger en liten gruppe talentfulle mennesker som er strandet. Deres eneste fluktmulighet er å bygge et nytt kjøretøy av skrapet.