Montebello camping

Montebello camping

I dokusåpen "Montebello Camping" blir vi med et knippe norske campere på ferie til campingplassen Montebello. Campingen ligger sør for Kongsvinger, 300 meter fra svenskegrensen, og vi blir kjent med plassen og camperne.

Komedie
Reality