Page One: Inside The New York Times

6.9 IMDb2011 • Dokumentar • USA • 88 min

Filmmaker Andrew Rossi undersøker hvordan New York Times og dens journalister reagerer på de enorme endringene i måten nyheten samles, analyseres og spres på.