Dokumentar, Spesial

Pakkis

Norge

Mikael Niaz Ali var en av Norges farligste personer, en av lederskikkelsene i Young Guns, involvert i krigen mellom de kriminelle gjengene i Oslo. Han forteller brutalt ærlig om hvordan det ble slik, hva som gjorde at han bestemte seg for å trekke seg ut, og hvordan det nå er å måtte leve med sin historie. Som et ledd i rehabiliteringen vil Mikael si unnskyld til sine foreldre.