Switched

Switched

Drama
Sci-fi
Fantasy

Medvirkende

Miu Tomita

Miu Tomita

Umine Zenko

Kaya Kiyohara

Kaya Kiyohara

Ayumi Kohinata

Daiki Shigeoka

Shunpei Kaga

Tomohiro Kamiyama

Koshiro Mizumoto

Megumi Seki

Ukon Mao

Shinji Rokkaku

Ayumi's father