The Haunting of Hill House

The Haunting of Hill House

Denne serien veksler mellom fortid og nåtid, og følger en familie som tar et oppgjør med vonde minner om barndomshjemmet og de forferdelige hendelsene som drev dem vekk.

Drama
Thriller
Skrekk

Medvirkende

Carla Gugino

Olivia Crain

Mckenna Grace

Young Theo

Michiel Huisman

Steven Crain

Lulu Wilson

Young Shirley

Elizabeth Reaser

Shirley Crain

Henry Thomas

Young Hugh Crain