Action, Drama

The Last Ship

7.5 IMDbUSA

1988 spredte en pandemi som ødelegger det meste av menneskeheten. Kaptein Tom Chandler og hans militære kampskip har nettopp vært på oppdrag og derfor kommet seg unna infeksjonen. Nå møter mannskapet en utfordring - å finne kur.