Action, Animert

The Legend of Korra

USA

Vi følger Korra, en ung rebell på sytten år, og hun jobber mot målet sitt: å bli en fullverdig Avatar. For å kunne bli det må hun mestre tradisjonelle kunster.